Grade-Constructed Squeak

Heart Of Gold

Lugn kommunikation

Jag har ganska så nyligen hört talas om något som heter giraffspråket. Det innebär att man talar och lyssnar på ett väldigt empatiskt sätt. Det gör ju att det inte uppstår några konflikter och om det väl börjar hetta till lite så kan det hjälpa väldigt mycket att tala och lyssna på ett empatiskt sätt. Man brukar ju säga att "vreda ord väcker vrede medan lugna stillar vrede. Så det kan vara väldigt bra att tänka på det när man pratar med någon. Det lönar sig alltid att tala på ett milt sätt.